Wie ik ben

 

Ik ben Lisanne Maliepaard en woon samen met mijn vriend Stefan en kat Pableau in Rotterdam. Ik hou van muziek, dans, fotografie en lekker wandelen in de natuur. Ik heb ook een kleine obsessie voor Disneyfilms en Friends. Ik durf te zeggen dat ik nu een gelukkig hoogsensitief mens ben. Dat is niet altijd zo geweest; ik worstelde namelijk ontzettend met mijn hoogsensitiviteit zonder dat ik het doorhad. Ik loop heus nog wel tegen dingen aan, maar er is geen worsteling meer. Nu is het mijn grootste kracht in het werk dat ik doe. Het is namelijk heel handig om te voelen wat een groep of kind nodig heeft, welke sfeer er hangt en of wat een kind zegt overeenkomt met wat er werkelijk speelt. Het zorgt ervoor dat kinderen zich snel begrepen en gezien voelen en daardoor kan ik een veilige en liefdevolle omgeving creëren. Met behulp van kinderyoga en therapeutische kinderyoga kan ik vervolgens die observaties omzetten in hulp aan een kind en een kind zelf de tools geven om zich goed te voelen.

 

Lisanne Maliepaard tijdens een Heppie vakantieweek

Hoe kom ik bij kinderyoga?

 

Burn-out

Eind 2016, toen ik 26 was, raakte ik burn-out. Ik was zowel fysiek als emotioneel volledig op. Dat was voor mij ook meteen een deceptie. Ik was namelijk zo’n ideale leerling, die alles in een keer haalde, per se VWO en een universitaire studie wilde doen en daarnaast nog wilde presteren in sporten en iets terug moest doen voor de vereniging. En oh ja, het liefst deed ik ook nog iets kunstzinnigs. Ik probeerde iedereen tevreden te houden, doen wat er werd gezegd, want dan zou ik gelukkig worden. Toen stortte ik in en bleek ik helemaal niet gelukkig te zijn geworden en eigenlijk deed ik nauwelijks iets écht vanuit mezelf. Ik leefde naar een beeld dat me was opgelegd door de samenleving.

 

Eerst zelf aan de slag

Ik dacht: ‘Dit moet je van jongs af aan al anders aanleren.’ Ik had al vrij vroeg tijdens mijn burn-out het idee dat ik kinderen wilde leren om zelf hun geluk te bepalen, omdat mij nu duidelijk was geworden dat doen wat er wordt gezegd je niet per se gelukkig maakt. Het was alleen ontzettend nodig dat ik eerst zelf leerde hoe ik gelukkiger en met respect en waardering voor mezelf in het leven kon staan. Je kunt niet iets aan een ander leren, wat je zelf totaal niet doet. Practice what you preach!

 

Eureka brainstorm

Anderhalf jaar later, maakte ik een brainstorm op papier. Het idee was er namelijk nog steeds, maar door mijn eigen ervaring wat duidelijker geworden. Ik wilde kinderen leren zichzelf waardevol te behandelen, te luisteren naar zichzelf en in contact leren komen met hun innerlijke rust, kracht en liefde. Ik nam er allerlei gedachten, beelden en gevoelszinnen in op. Op een dag keek ik zomaar naar de opleiding kinderyoga, terwijl ik dacht dat dat het toch niet kon zijn. Toen ik echter de beschrijving las, kwam ik prompt allemaal zinnen tegen die ik zelf  in mijn brainstorm had opgeschreven. Het was alsof er allerlei puzzelstukjes op zijn plek vielen en ik schreef me direct in voor de opleiding. Zodoende startte ik in september 2018 met Holistische kinderyoga en in januari 2019 met Theurapeutische kinderyoga. Na deze opleidingen had ik het gevoel dat ik eindelijk de tools had om iets te kunnen doen met alles wat ik opvang, zie en voel bij kinderen. 

 

Waar komt de naam Lux vandaan?

 

Lux betekent licht of brengt licht. Ik heb het deel in mezelf leren kennen dat altijd liefdevol, krachtig en rustig is. Voor mij voelt dat deel als het licht. Tijdens mijn burn-out luisterde ik soms een Taizé liedje met de volgende zinnen: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.’ Dat gaf mij zo’n troost en eigenlijk is dat wat ik heb gedaan en waar ik ook nog steeds in blijf leren. Er is altijd een plek in jou die licht is, hoe duister je levenssituatie ook is. De naam Lux borrelde vanzelf op toen ik me afvroeg hoe ik mijn bedrijf moest noemen. Ik gun iedereen het contact met hun eigen licht. Ik geloof dat kinderen daar nog veel meer voor openstaan en ik geloof ook dat het een zaadje plant als ze er al vroeg mee in aanraking komen op een ongedwongen leuke manier.

Lees hier de toegevoegde waarde kinderyoga